Node
Node là gì?

Sàn Mtobit ra mắt sự kiện “ đóng node nhận thưởng”, thành viên (node holder) - người nắm giữ MTO Token sẽ đăng ký tham gia đóng Node với thời hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm và được thưởng hàng tháng, số thưởng này sẽ được nhận cùng với số MTO đăng ký sau khi hết thời hạn đã đăng ký đóng.

Cơ chế node và nhận thưởng

MTO Token sau khi tham gia Node sẽ bị khoá và không được phép giao dịch. Phần thưởng được trả cho node holder bằng MTO token hoặc các đồng tiền kỹ thuật số khác theo tỷ lệ được thông báo trước.

Số tiền thưởng này được trả cho các node holder từng tháng và chỉ được giao dịch khi hết thời hạn đóng node (có thể chi trả phần thưởng theo tỷ lệ linh động giữa MTO và các token khác theo tỉ lệ được thông báo trước) và khoản tiền thưởng bị khóa tương đương với thời gian đóng Node.

Ưu điểm của Node
Số lượng MTO token và Vip Node

Có 3 loại node mà khách hàng có thể tham gia tuỳ thuộc vào số lượng MTO Token nắm giữ :

VIP3 Node
30,000 MTO
100 node
 • khóa 1 năm
  > Nút phí 0.75% / tháng
 • khóa 2 năm
  > Nút phí 1.2% / tháng
 • khóa 3 năm
  > Nút phí 1.5% / tháng
VIP2 Node
150,000 MTO
20 NODE
 • khóa 1 năm
  > Nút phí 0.8% / tháng
 • khóa 2 năm
  > Nút phí 1.4% / tháng
 • khóa 3 năm
  > Nút phí 1.8% / tháng
VIP1 Node
300,000 MTO
30 NODE
 • khóa 1 năm
  > Nút phí 1% / tháng
 • khóa 2 năm
  > Nút phí 1.5% / tháng
 • khóa 3 năm
  > Nút phí 2% / tháng