TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cách chuyển đổi (transfer) MTO Token

Chức năng Transfer được hỗ trợ bởi mto.mtobit.com, giúp người sở hữu MTO token có thể dễ dàng chuyển giao / chuyển nhượng MTO trong thời gian bị khóa.

Để chuyển đổi MTO Token nhanh chóng giữa các thành viên trên sàn, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Vậy là quá trình chuyển đổi MTO Token đã hoàn tất.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của Mtobit theo Email: cs@mtobit.com

Cảm ơn bạn.