TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Giao dịch OTC (Transfer) là gì?

Tranfer là chức năng được hỗ trợ bởi mto.mtobit.com, giúp người sở hữu MTO token có thể dễ dàng chuyển giao / chuyển nhượng MTO trong thời gian bị khóa .  

OTC được hiểu là một thị trường phi tập trung, nơi được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định như thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch tập trung) dựa vào hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng thông qua sự trợ giúp của các phương tiện thông tin.

Xem thêm: Cách chuyển đổi (Transfer) MTO Token

Cảm ơn bạn.