TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Toàn bộ MTO đều bị khóa. Khi nào MTO được mở khóa?

Đối với token MTO bạn mua trong các đợt ICO: Toàn bộ token sẽ được khoá và mở khoá thông qua chính sách Ticket ( Phiếu quyền bán).

Tham khảo chi tiết: Mtobit Token (MTO) là gì? Làm cách nào để mua token MTO?

Đối với token MTO bạn mua trực tiếp trên sàn Mtobit: MTO token sẽ không bị khoá và bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào.

Cảm ơn bạn.