TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Cơ chế Ticket của MTO token ?

Ticket là gì ?

Ticket hay còn gọi là phiếu quyền bán, được tạo ra với chức năng dùng đăng ký cung cấp một phần lượng MTO token bán ra thị trường .

Sử dụng ticket như thế nào ?

Phiếu quyền bán được tạo tự động cho chủ sở hữu MTO Token (sau ít nhất 30 ngày kể từ ngày sở hữu), phiếu được cấp vào ngày 1 hàng tháng .

Chỉ được nhận phiếu quyền bán khi sở hữu tối thiểu trên 10 MTO. Ngoại trừ MTO được mua trên thị trường, khi có ít hơn 10 MTO thì sẽ không nhận được phiếu quyền bán hàng tháng và chỉ có thể bán sau khi hết thời hạn khóa 1 năm .

Việc Đăng ký quyền bán có thể tiến hành ngay trong phần Menu của website https://mto.mtobit.com/

Thời gian đăng ký sử dụng ticket (phiếu quyền bán) : mỗi tháng người sở hữu có thể đăng ký tới ngày 20 hàng tháng / từ ngày 25~30 sẽ công khai tổng số lượng bán và số lượng mỗi cá nhân có thể bán.

Số lượng token được quyền bán sẽ được chuyển vào ví cá nhân của bạn trên sàn giao dịch Mtobit vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.  

Mỗi lần đăng ký sử dụng phiếu quyền bán, hội viên phải sử dụng hết số phiếu bán đang sở hữu và hệ thống sẽ đặt lại số phiếu này về mức ban đầu (0).

Ưu điểm của cơ chế ticket

Toàn bộ 56,000,000 token MTO khóa trong vòng 1 năm và hội viên không thể tùy tiện bán vào trên thị trường.

Hội viên có thể bán MTO trong thời gian bị khóa bằng quyền bán Ticket. Trong tháng, Số lượng MTO được bán ra tùy thuộc vào số lượng hội viên nắm giữ và số lượng ticket được sử dụng, khả năng bán từ 0.01% - 100% lượng MTO nắm giữ.  

Mỗi tháng tổng lượng MTO bán ra chiếm 1% - 8% trong 56,000,000 MTO, tối đa (4,000,000 token / tháng). Trong vòng 1 năm, số lượng MTO lớn nhất bán ra là 36%, tương đương 17,500,000 MTO token.

Sau 1 năm, kế hoạch khóa và cơ chế phân phối sẽ được thiết lập thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết từ các hội viên .

Kết hợp với cơ chế Node sẽ khiến khan hiếm lượng MTO token ra thị trường.

Số lượng phân bổ trên thị trường theo phiếu quyền bán (ticket)

M tháng là kể từ tháng MTO Token bắt đầu được niêm yết tương đương với 30 ngày + M tháng (có thể 30 ngày hoặc 31 ngày)

Xem thêm: Số lượng phân bổ trên thị trường theo ticket

Cảm ơn bạn.