TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Làm sao tôi có thể bán MTO Token ?

Toàn bộ 56,000,000 token MTO đều bị khóa trong vòng 1 năm. Nếu muốn bán MTO, bạn phải có Ticket (Phiếu quyền bán) và thực hiện mở khóa thông qua chính sách Ticket để có thể giao dịch trên sàn.

Ticker được tạo tự động cho chủ sở hữu token MTO vào ngày 1 hàng tháng. Chủ sở hữu có thể kiểm tra ticket trên menu người dùng ở website https://mto.mtobit.com/. Ticket được sử dụng để bán MTO token đã mua. Tùy thuộc vào cách sử dụng ticket mỗi tháng và cách bạn thu thập ticket.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay cần tư vấn về số lượng MTO và số phiếu Ticket nắm giữ bạn có thể liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng: cs@mtobit.com

Cảm ơn bạn.