TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mua MTO Token ở đâu ?

Hiện tại, bạn có thể mua MTO token trực tiếp trên sàn giao dịch của chúng tôi và có thể giao dịch bất cứ lúc nào trên sàn giao dịch hoặc bạn có thể mua thông qua những người nắm giữ token đang bị khoá bằng công cụ Chuyển đổi (Transfer).

Chi tiết: Cách chuyển đổi (transfer) MTO Token

Lưu ý: Khi mua token của người nắm giữ token đang  bị khoá thì token vẫn bị khoá trong vòng 12 tháng và mở khoá thông qua  chính sách Ticket (Phiếu quyền bán) để có thể giao dịch trên sàn.

Tham khảo thêm: Mtobit Token (MTO) là gì? Làm cách nào để mua token MTO?

Cảm ơn bạn.