TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Ứng dụng chính của MTO Token là gì ?

Mtobit Token (MTO) được sàn giao dịch Mtobit sử dụng trong đa dạng dịch vụ như:

Sàn giao dịch Mtobit sẽ tiếp tục ứng dụng và mở rộng MTO Token trong các chương trình sắp tới.

Vui lòng truy cập https://mto.mtobit.com/ để cập nhật các ứng dụng mới nhất của MTO token nhé!

Cảm ơn bạn.