TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập ?

Nếu bạn không nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản trên https://mto.mtobit.com/ vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập trang https://mto.mtobit.com/ , điền Email và click "Tôi không phải là người máy" , sau đó nhấn vào chữ "here" ở dòng cuối cùng để xác nhận quên mật khẩu

Bước 2: Điền Email và click "Tôi không phải là người máy" sau đó nhấn Submit

Bước 3:  Truy cập Email và nhấn xác nhận Reset Password

Bước 4: Tiếp tục điền Password vào khung yêu cầu (2 lần) sau đó nhấn Reset Password

Bước 5: Giao diện quay trở lại trang đăng nhập. Nhập Email, Mật khẩu mới và nhấn chọn Let me in

Sau đó điền mã 2FA theo yêu cầu để hoàn thành đăng nhập.

Nếu gặp vấn đề hay sự cố trong quá trình đăng nhập bạn hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng qua địa chỉ email: cs@mtobit.com.

Cảm ơn bạn.